Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Info tv.) megfelelően.

Adatkezelő
Neve Székhelye Adószáma Weboldal E-mail cím Telefonszám
Havasi Tamás E.V.
[Havasi Software Ház]
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca 73-79.
57906672-1-34 https://havasisoftware.hu info@havasisoftware.hu +36 30 161 32 07

Cookie-k használata
Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett Cookie-kat használ. Ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A Cookie-k segítenek, hogy statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés céljából történő adatkezelés
Az adat kezelésének célja, hogy kérésére egyéni igényeinek megfelelő ajánlatot küldhessünk az Ön számára. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, megkeresés tárgya, valamint a megkeresés kifejtésében megadott adatok. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Szolgáltatásnyújtás során történő adatkezelés
Az adat kezelésének céljai:
A kezelt adatok köre alapvetően a megrendelő vállalkozás valamint
A megrendelő képviseletében eljárni jogosul személyek A kezelt adatok köre az igénybe vett szolgáltatás/modul függvényében a következő tételekkel egészül ki:
Kezelt adatok szolgáltatásonként
Ügyvitel Web Boutique Honlap Egyedi fejlesztés myGAS
Általánosságban
Az Ügyviteli rendszerben rögzített munkaszervezeti felépítés, a hierarchia-szintek megnevezései, továbbá az Ügyviteli Rendszerben Ön által rögzített felhasználók nevei, munkavégzésre használt e-mail címei, szervezeti felépítésben betöltött tisztségük, jogosultsági szintjeik.
Dokumentum Kezelő
A modulban kezelt dokumentumok, azok típusa, jellege, tartalma, továbbá az azokon vézett munkafolyamatok, hozzáférési beállítások és ezekhez kapcsolódó felhasználók „Általánosságban” részben taglalt adatai.
Távollét kezelő és heti jelentés készítő
Távollét igények, azok elbírálásának adatai, valamint az ezekhez kapcsolódó felhasználók „Általánosságban” részben taglalt adatai.
Kulcsos gépjármű igénylő
Kulcsos gépjármű igényekkel, azok elbírálásával, a gépjármű flotta részeként kezelt gépjárművekkel, azok futásteljesítményével kapcsolatos adatok, valamint az ezekhez kapcsolódó felhasználók „Általánosságban” részben taglalt adatai.
Projekt- és feladatkezelő
Projektek és feladatok, az általuk érintett rendszerelemek, azok felelőseinek, határidőinek adatai, valamint az ezekhez kapcsolódó felhasználók „Általánosságban” részben taglalt adatai.
Státusz Riport
Üzemeltető vállalkozás alapvető adatai a megrendelői igény szerint [pl. megnevezés, adószám, székhely címe...], a megbízó vállalkozások megrendelői igény szerinti adatai [hasonlóan az üzemeltetői vállakozásokéhoz], illetve képviselőinek adatai [név, e-mail cím, telefonszám], a megbízó-kapcsolattartó személy kapcsolatok, a kezelt projektek alapvető adatai [megnevezés, megbízó vállalkozás megnevezése, határideje, aktuális státusz], a projekteken végzett részfeladatok adatai [munkavégző neve, e-mail címe, részfeladat rövid leírása, kezdés, vége, munkaóra-ráfordítás, státusz], valamint az ezekhez kapcsolódó felhasználók „Általánosságban” részben taglalt adatai.
A Web Boutique regisztrált felhasználóinak neve, életkora, e-mail címe, opcionálisan megadható telefonszámai, számlázási és kiszállítási címei.
A rendelést leadó személyek neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és kiszállítási címe.
A honlapkészítési szolgáltatás kapcsán a „Szolgáltatásnyújtás során történő adatkezelés” cím után található általános adatkezelési célokból történik adatkezelés. Egyedi fejlesztések kapcsán a „Szolgáltatásnyújtás során történő adatkezelés” cím után található általános adatkezelési célokon túl történő adatkezelés nyilvánvalóan előre nem meghatározható. Alapvetően a fejlesztett megoldás célja és funkcionalitásainak kielégítése céljából történik adatkezelés. A kezelt adatok köre alapvetően a felhasználó
 • e-mail címe*
 • beceneve*
 • Fogyasztási helyének/helyeinek adatai:
  • megnevezés
  • cím
  • havi diktálási időszak kezdete
  • fűtött alapterület
  • elhelyezkedés jellege: pl. falu, város, tanya...
  • építmény szerkezete: pl. tégla lakás, tégla ház, vájog ház, panel lakás...
  • szigetelés: szigetelt, részben szigetelt, szigeteletlen
  • fűtőérték
  • fűtési rendszer: pl. konvektor, radiátor központ cirkó, radiátor távhő, radiátor, házközponti fűtés...
  • mérőóra gyári száma
* kötelező adat
Az adatkezelés időtartama: az igénybe vett szolgáltatásra való jogosultság végéig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A Havasi Software Ház szolgáltatásainak biztosítása érdekében az alábbi szervezet(ek) is részt vehet(nek):
Adatfeldolgozó(k)
Adatfeldolgozó Adatkezelés célja
Cégnév Websupport Magyarország Kft.
Székhely 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám 25138205-2-41
EU-s közösségi adószám HU25138205
Cégjegyzékszám 01-09-381419
Bankszámlaszám 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
SWIFT kód CIBHHUHB
Domain és tárhely biztosítása

Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt [továbbiakban „érintett”-ként is szerepelhet] megilleti Az érintett a „2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” [Info tv.] „II/A. FEJEZET AZ ÉRINTETT JOGAI” [14..25§] fejezetében írottak szerint élhet fenti jogaival.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [NAIH] vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

NAIH Ügyfélszolgálat
Telefonos ügyfélszolgálat Elektronikus ügyintézés Személyes ügyfélfogadás
Ügyfélszolgálati idő: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között. Telefonszámok:
 • +36 (30) 683-5969
 • +36 (30) 549-6838
A beadványok Eüsztv. szerinti benyújtására ide kattintva, valamint a Személyes Ügyintézési Felületen (https://epapir.gov.hu) az e-papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség. Az e-papír beadványhoz lehetőség van dokumentumok becsatolására, melyek maximális mérete 25 MB lehet. A csatolható fájlformátumokról a https://epapir.gov.hu/sugo weboldal nyújt részletes tájékoztatást.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kapcsolattartási címe elektronikus ügyintézés során:
 • Hivatali tárhely rövid neve: NAIH
 • Hivatali kapu azonosítója (KR ID): 429616918
Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tud a Hatóság lehetőséget biztosítani. Ezt az alábbi elérhetőségeken kezdeményezheti:
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • E-mail: idopontfoglalas@naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefon: hétfőtől - csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14.00 óra között a +36/1 391-1400, a +36/30 683-5969 vagy a +36/30 549-6838 telefonszámokon

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Készítette: Havasi Software Ház - Minden jog fenntartva